March 27, 2024

A compilation of the logos of the undersigned organizations

Sekiz Yıllık Şiddet, Ayrımcılık, Tecrit ve Dışlanma

Mart 2016’da AB-Türkiye Mutabakaı’nın yayınlandığında, devletlerin mültecilerin haklarını koruma konusundaki uluslararası yükümlülüklerini tamamen göz ardı etmesi nedeniyle insan hakları grupları tarafından şiddetle kınanmıştı

A compilation of the logos of the undersigned organizations

Eight years of Violence, Discrimination, Segregation, and Exclusion 

On the eighth anniversary of the EU-Turkey Statement, we denounce Turkey and EU states’ consistent failure to uphold their international obligations with regard to migrants and refugees, and strengthen our joint commitment to challenge all official and unofficial policies that lead to the discrimination, segregation, and ultimately exclusion of migrants.

Skip to content